Privacyverklaring

Privacyverklaring BeginBijGeert.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt
BeginBijGeert.nl verwerkt geen gegevens van u, als bezoeker van de website.

Waarom BeginBijGeert.nl gegevens nodig heeft
BeginBijGeert.nl verwerkt geen gegevens van u, en heeft deze dus ook niet nodig van u als bezoeker van de website.

Hoe lang BeginBijGeert.nl gegevens bewaart
BeginBijGeert.nl bewaart geen persoonsgegevens.

Delen met anderen
BeginBijGeert.nl verstrekt geen persoonsgegevens aan derden doordat we geen gegevens van u, als bezoeker van deze website, verwerken.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van BeginBijGeert.nl worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden.BeginBijGeert.nl gebruikt uitsluitend functionele cookies.

Google Analytics
BeginBijGeert.nl maakt geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
BeginBijGeert.nl bewaart geen persoonsgegevens en u kunt deze dus ook niet inzien, aanpassen of laten verwijderen